Užitečné informace 1,2

 
 
 
 
 
 
 

Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv z nežádoucích účinků,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 
Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete zde. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.
Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny ADAMED Group nám můžete také nahlásit e-mailem: adamed.cz@adamed.com.pl či telefonicky: + 420 221 511 061
Aktuální informace o přípravcích společnosti ADAMED Group najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Seznam zdrojů:
1. AFTERNOR: SPC. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2010 [cit. 2018_04_12]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0207627&tab=texts.
2. AFTERNOR: PIL. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2010 [cit. 2018_04_12]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0207627&tab=texts.

Kontaktní údaje

 

//]]>